Serwis plportal.pl  oferuje rozbudowany interfejs publikacji tekstów. Oprócz możliwości formatowania  ,pozwala zamieszczać zdjęcia, ciekawe filmiki. – użytkownik może dodawać hiperłącza odnośniki, linki. Artykuł lub informację prasową można przypisać do jednej z wielu kategorii tematycznych. Pod każdym tekstem umieszczane są podstawowe informacje o autorze o ile będzie to w jego intencji. Autor nie musi udostępniać swoich  danych osobowych – może pozostać anonimowy(nick) o ile dostosuje się do ;

 1. Nie jest dozwolone dodawanie Informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, a w szczególności:
  (a) przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),
  (b) zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),
  (c) obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu Cywilnego),
  (d) obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu Cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu Karnego),
  (e) propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.),
  (f) propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.),
  (g) zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu Cywilnego),
  (h) zawierają treści pornograficzne, pedofilskie lub je propagują.

 Materiały publikowane są  po akceptacji moderatora.

 Użytkownicy oraz czytelnicy mogą komentować zamieszczone w portalu materiały.

Dla osób które chcą aby tekst sprawdziła redakcja.

Autor (pisze artykuł i przesyła go na skrzynkę: redakcja@plportal.pl) . Tu zaczyna się rola osób (redakcja), które zajmują się wstępną selekcją artykułów. Dokonuje się w nich poprawek związanych z popełnionymi błędami ortograficznymi, stylistycznymi, gramatycznymi i merytorycznymi. Redakcja publikuje tekst po korekcie, dbając o poziom portalu. Artykuły prosimy pisać czcionką ARIAL „12”.

Poza tym, należy we właściwy sposób przyporządkować artykuł: właściwy dział (Polityka, Fakty, Kultura, Biznes….., ) oraz określić konkretną zakładkę działu (np.: plportal/dział polityka/aktualności/kraj – to piszemy nad artykułem). Artykuł po sprawdzeniu zamieszczony zostaje na plportalu a autor otrzymuje linka do artykułu.

Kilka zasad, na które prosimy szczególnie zwrócić uwagę przed przesłaniem tekstu do publikacji:

1.Każdy artykuł powinien być zapisany w pliku tekstowym w rozszerzeniu doc inne – prosimy nie wklejać tekstów w treść maila, nie korzystać notatników.

 1. Artykuł musi zawierać- Tytuł / treść/ podpis ( z imienia i nazwiska bądź nick)
 2. Cytaty w tekście podajemy w cudzysłowie.
 3. Prosimy nie pisać każdego zdania od nowego wiersza. Poprawny zapis przewiduje tekst ciągły podzielony na akapity, które oddają zmianę myśli, czy argumentacji w tekście.
 4. Tytuły dzieł literackich, dzieł sztuki, tytuły filmów, płyt muzycznych podajemy kursywą, w cudzysłowie jedynie tytuł czasopism – taka jest przyjęta konwencja poprawności tychże zapisów.
 5. Nie stosujemy emotikonów ani zwielokrotnionych znaków zapytania tudzież wykrzykników. Proszę uważać na wielokrotne spacje.
 6. Każdy znak interpunkcyjny stoi bezpośrednio po słowie bez spacji, dopiero po nim jest jedna spacja, czyli tak: poszła, nie: poszła ,
 7. Po napisaniu, prosimy, przeczytajcie Państwo swoje testy i bądźcie ich pierwszymi recenzentami – zwróćcie uwagę na spójność i logiczność, literówki i interpunkcję.
 8. Zachęcamy do stosowania w artykułach, szczególnie tych dłuższych, lidów* i śródtytułów. Jeżeli takie się nie pojawią, a naszym zdaniem okażą się niezbędne do zamieszczenia tekstu na stronie, zastrzegamy sobie prawo do ich tworzenia.

Lid” to wstępny akapit wyróżniony pismem pogrubionym i/lub większym od tekstu zasadniczego artykułu. Nie jest to mechanicznie wyróżniony pierwszy akapit. Pisze się go po zakończeniu pisania danego tekstu, ujawnia się w nim najistotniejsze i najciekawsze informacje. Jeśli piszemy o wydarzeniu, to w lidzie powinniśmy napisać o jego skutkach – to może bardziej zachęcić do lektury. Powinien być intrygujący i zaskakujący. Można w nim umieścić jakiś widowiskowy szczegół, ciekawostkę, soczystą anegdotkę, zestawienie szokujących faktów lub fragment intrygującej wypowiedzi. Lid pisze się na dwa, trzy zdania.

Redakcja